Водосточни системи

Водосточните системи за покриви или иначе казано улуците и водосточни тръби са жизнено необходими за всеки покрив по нашите географски ширини. Благодарение на тази система попадналата вода на покрива се улавя и отвежда далеч от сградата, като по този начин се предпазва фасадата, стените, фундамента и всички други подпокривни и фасадни елементи от прекомерно овлажняване. В същото време водоотвеждащите системи могат да бъдат умело използвани и като декоративен елемент, подчертаваш или дооформящ аритектурата на дадена сграда.

Предлаганите на пазара съвременни продукти в тази област представляват съвкупност от всички необходими елементи (улуци, водосточни тръби, закрепващи скоби, водосборни казанчета, кривки, над и подулучни поли и т.н.) Освен това те се предлагат в няколко форми за улуци (полукръг, трапецовидна, правоъгълна) и кръгла или квадратна за водосточни тръби. Практиката е наложила използването на тези форми, като най-често изборът им се определя от естетическото възприятие на сградната архитектура.

Големината на улуците, водосточните тръби и водосборните казанчета (местата, на които се събират улуци и водосточни тръби) се определя от наклона и площта на покрива, както и големината на покривната конструкция и в съответствие с нормите и изискванията на БДС. За водосточните тръби най-разпространеният и използван размер у нас е ø100 или иначе казано тръби с диаметър от 100 мм. Съответните по големина казанчета, съобразени с наклона и големината на покрива, отводняват средно по около от 65 до 100 кв.м. Избора на материала, от който ще бъде направена водоотвеждащата система, е един от важните елементи за качеството и надеждността и за цялостният облик на сградата.