TONDACH

Колко е дълготрайността на покривите ТОНДАХ® ?

Покривите ТОНДАХ ® със своята дълготрайност и издръжливост повече от сто години заемат водеща позиция сред покривните системи. Керемидите ТОНДАХ ® са не само трайни, но и икономични, защото от решаващо значение за комплексна оценка на стойността на покрива е дълготрайността на продукта, а не разходите възникващи към момента на закупуване на материала!

Тук решаваща дума има действителната „икономичност“ на материала – когато на строителя впоследствие не му се налага да влага допълнителни средства в различни ремонтни дейности. Това важи особено за покрива на една къща, конструкцията и покриването на който представляват много малка част от общите разходи за изграждането й.

От първостепенно значение е, че покривите ТОНДАХ ® в дългосрочна перспектива излизат по-изгодно , защото саниране на покрива би се наложило едва след 100 години.