Покривни системи

Какво значи "покривни системи"?

Вече години наред на нашия пазар съществуват така наречените покривни системи. Система ще рече, че се продават не само обикновени керемиди и капаци, но и специални такива, като вентилиращи, странични и снегозадържащи керемиди, начални капаци и тройници и др. подобни. Освен това системата се допълва от многобройни аксесоари и принадлежности, които изключително много улесняват изграждането на един съвремен покрив. Това са различни подпокривни дифузионни фолиа, улами и табакери, материали за връзка между покрива и стени или комини, стъпала за безопасно и сигурно ходене по покрива, различни варианти на приспособления за снегозадържане и т.н. "Система" не на последно място означава и това, че всички елементи са разработени от равойни звена на производителя, съгласувани са помежду си и са проверени в практиката. Отпада необходимостта от пригаждане и натъкмяване, всички съставки на системата работят перфектно една с друга. Това са накратко предимствата на системния подход при изграждане на хидроизолационното покритие на покрива.